SAVEHERBG

НАШАТА МИСИЯ

 


Всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие в България – по официалната статистика! По неофициалната статистика е всяка трета! В Европа всяка пета жена е жертва на домашно насилие! Всяка една от тях е влязла в статистиката, защото е повела своята борба да излезе от порочния кръг на насилието – психическо и физическо! Но има и такива жени, извън статистиките – тези, които никога не подават жалби или тези , които завинаги са замълчали – убити от насилника си! Ден след ден четем имената им – млади, способни, красиви жени…нашите сестри, майки, приятелки, колежки или съседки… Ние няма да стоим безучастни и безсилни!

Всички тези съдби, всички тези случаи на насилие , някои от тях преживени от нашите членове, ни убеждаваха многократно, че тези жени имат нужда от помощ – на първо място разбиране, но и адекватна подкрепа: психологическа-насочване към кризисни центрове, подпомагане в попълване на жалба, подпомагане да вземат отново живота си в ръце, без повече обиди и синини! И всички тези жени, с които ние се срещахме и разговаряхме, ни помогнаха да осмислим и подредим всичко това, което ще намерите тук!

Ние искаме да помагаме на жените, жертви на домашно насилие, да участваме в законодателни инициативи, да обменяме опит с институциите в страната и извън нея, да си сътрудничим с други сдружения с подобни цели като нашите – в България и чужбина, и да сме чaст от нов модел за обществото! Ние искаме да променим официалната и неофициалната статистика в България и чужбина! Всички съдби, които видяхме в нова светлина и всяка следваща, в която влагаме усилията си, са нашата ежедневна движеща сила!

 

Екипът на Сдружение SAVEHERBG